Trở thành đối tác TLC ngay hôm nay
Trở thành đối tác TLC ngay hôm nay

[𝐒𝐄𝐀𝐆𝐀𝐓𝐄] GẤP ĐÔI DUNG LƯỢNG – GẤP BỘI NIỀM VUI

Cập nhật: 15/5/2023 | 10:38:59 AM

𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐞𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐜𝐮𝐝𝐚 𝟐𝐓𝐁/𝟒𝐓𝐁

🎯Khi mua bất kỳ ổ cứng chính hãng 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐜𝐮𝐝𝐚 𝟐𝐓𝐁 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟒𝐓𝐁, quý khách sẽ được nhận ngay 𝟎𝟏 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐜𝐚̀𝐨 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢.

🎯Chương trình từ ngày 𝟏𝟓.𝟓.𝟑𝟎𝟐𝟑 đến hết ngày 𝟏𝟓.𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟑.

Lưu ý: Quà tặng không được quy đổi thành tiền. Số lượng quà tặng có hạn.

Lưu trữ thả ga, vận hành thoải mái với Seagate Barracuda - Ổ cứng bền bỉ dành cho PC.

Thiết kế 2020 © Công ty TMQT Thủy Linh